ENDODÒNCIA

Espai Dental Natura

Es requereix el tractament d’endodòncia quan és necessari extirpar i eliminar la pulpa dental per una infecció, fractura o càries profunda que afecti la vitalitat de la dent.
Posteriorment, s’omplen i s’obturen els conductes radiculars amb materials inorgànics i biocompatibles, aconseguint un sellat hermètic.
Això permet allargar la vida de la dent, mantenint la funcionalitat, oclusió i estètica necessàries.
A Espai Dental Natura, la nostra endodoncista indicarà en quins casos és favorable realitzar aquest tractament i en quins casos és millor realitzar altres tractaments odontològics, com una restauració amb protecció pulpar si aquesta no està totalment afectada, o bé una extracció si la peça ja presenta un mal pronòstic i no es pot mantenir.
Sempre aconsellarem als nostres pacients el millor tractament tenint en compte, en cada cas, el cost, el temps i el quadre clínic de cada un d’ells.