CHAIRSIDE

Espai Dental Natura

Odontologia chairside o odontologia immediata, com el seu nom indica, consisteix a treballar al costat de la butaca dental, fabricant les restauracions dins la clínica durant el tractament. Ens permet col·locar les restauracions en boca pocs minuts després de prendre les mides. És a dir, en una visita preparem la dent, li prenem mides, fabriquem la restauració i la podrem col·locar immediatament. Aquest sistema permet reduir el nombre de visites del pacient a la clínica i agilitza el tractament. També reduïm el risc de fractura de dents prèviament preparades que esperen la seva restauració, ja que la col·locació d’aquesta és qüestió de minuts i no de dies o setmanes. Oferim odontologia immediata pels nostres pacients.