ORTODÒNCIA I ORTOPÈDIA DENTOFACIAL

Espai Dental Natura

L’ortodòncia i l’ortopèdia dentofacial són les especialitats que permetran al pacient assolir uns correctes objectius funcionals i estètics dels maxil·lars, un somriure harmònic i una correcta funció masticatòria. En resum, el pacient guanya en salut bucodental.
L’ortodoncista realitza un estudi del cas, utilitzant diferents registres com la fotografia, escanejat i radiografies específiques. Gràcies a això, el professional podrà aconsellar i indicar el millor tractament per cada cas i edat.
A Espai Dental Natura oferim un servei d’ortopèdia dentofacial pels pacients que presenten alguna anomalia en el correcte desenvolupament dels maxil·llars. Normalment es realitza mitjançant una aparatologia fixa o removible segons el cas, que estimula el creixement allà on fa falta, interceptant futures faltes d’espai o desproporcions entre maxil·lars.
També s’ofereix el servei d’ortodòncia, que consisteix en l’aliniació i recol·locació de les dents dins les arcades. L’ortodòncia es pot realitzar amb diferents tècniques: brackets convencionals, autolligables o amb el sistema revolucionari d’Invisalign.
L’especialista, a la visita específica que realitzem a Espai Dental Natura, aconsellarà i explicarà al pacient les diferents tècniques per aconseguir uns resultats òptims.