ESTÈTICA DENTAL

Espai Dental Natura

L’estètica dental és l’especialitat en la qual proporcionem al pacient un somriure més harmònic i bonic, sempre tenint en compte 4 factors fonamentals: llavis, genives, dents i cara.
Tots ells són analitzats pel nostre especialista en estètica dental per tal d’obtenir un equilibri final satisfactori.
Les carilles són el tractament més destacat i més utilitzat en estètica dental. Aquestes es poden realitzar amb diferents materials segons el cas. Una visita amb el nostre especialista et resoldrà tots els dubtes i es valorarà quins canvis de color, posició i forma es poden realitzar, sempre de forma planificada amb anterioritat.
També forma part dels tractaments d’estètica dental el blanquejament dental, el qual aconsegueix reduir un o varis tons el color original de les dents, tenint en compte que a vegades es presenten algunes limitacions per tincions, taques o hàbits alimentaris que limiten els seus resultats. En aquests casos es podrà requerir de tractaments alternatius i complementaris com el blanquejament intern, les carilles dentals o les corones.
Cada cas estarà guiat i supervisat pels nostres professionals per aconseguir resultats òptims i realitzant el tractament de forma controlada.