SEDACIÓ CONSCIENT

Espai Dental Natura

Amb la sedació conscient aconseguim una reducció de l’estrès i un control mèdic en el pacient. La sedació ha aportat un aument de la seguretat i una millora en els tractaments dentals en aquells casos en què el pacient no vol estar en plena conscient durant la tècnica.

Els procediments que es porten a terme sota aquesta tècnica anestèsica produeixen una baixa complexitat i un risc mínim. Ens permet que el pacient torni al seu domicili amb una consciencia plena i un període de recuperació curt.